Ruleta

Ruletové strategie - Parlay (dlouhé série výhodou)

Velice zajímavá ruletové strategie založená na nepříliš oblíbených dlouhých sériích, např. barvy. Systém Parlay vlastně využívá několika po sobě jdoucích opačných sázek, než jsme vsadili za částku poslední výhry a sázky. Může tak být vhodným doplňkem k ostatním strategiím, které spíše řeší předchozí neúspěch. Při správném odhadu, pak Parlay umožní vytěžit i z, na první pohled, nepříznívého stavu či vývoje.

Princip systému:
1) Vsadíme 1 žeton na červenou, ta padne (na plátně jsou tedy žetony 2) a vsadíme 2 žetony opět na červenou

2) Vyhrajeme (na plátně 4 žetony) a vsadíme již 4 žetony

3) Znovu vyhrajeme a získáváme 8 žetonů z původního jednoho. Čistý zisk tedy činí 7 žetonů.

Nutno říci, že série samozřejmě nelze předem určit ať už jejich začátek nebo konec a proto tento systém nezbývá než užívat obezřetně. V předchozím příkladu se využilo série třikrát po sobě jdoucí stejné barvy, což je vcelku reálné, ale na druhou stranu nastat nemusí. Nemusí být i na škodu část výhry dát do banku a část opět vsadit, čímž zmenšíme případné ztráty a bank mírně naroste. Případně se lze zčásti inspirovat i strategií 35:1.

Vyzkoušet ruletu zdarma.
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti