Finanční gramotnost

Osobní aktiva a pasiva v domácím rozpočtu

Bavíme-li se o finanční gramotnosti, pak se nemůžeme omezit pouze na peníze jako takové, ale i na jejich různé formy. Základním rozdělením, které využívají i firmy, je rozdělení na aktiva a pasiva.

Aktiva jsou takové formy peněz, jež nám vydělávají peníze či tvoří příjmy. Pasiva oproti tomu představují spíše závazky, dluhy, výdaje. Z pohledu firmy se dá takovéto rozdělení číst, že aktivum tvoří majetek a pasivum to čím budeme aktiva financovat.

Důležité je si uvědomit, jak daný majetek užíváme, protože jedna a tatáž věc může být aktivem i pasivem. Tak například osobní auto pro osobní potřebu je pasivum. Proč? Pouze spotřebováváme, využíváme jeho výhody, neustále do něj sypeme peníze (pojištění, benzín, myčka atd.) a vlastně za tyto výdaje jsme si nakoupili jisté pohodlí. Naproti tomu auto, které využijeme pro výdělek je aktivem. Pro taxikáře je auto jistě aktivem, jelikož mu přináší obživu a díky němu tvoří příjmy z podnikání. Při jízdě domů už je pasivem, poněvadž pouze spotřebovává palivo a pohodlí za vydělané prostředky tím samým autem.

Nicméně i osobní automobil může být aktivem a pasivem zároveň podobně jako u taxíku, ale nemusíte nikoho vozit. Například si necháte vylepit nějakou reklamu, za kterou Vám společnost zaplatí. Dalším takovým známým příkladem je byt či dům. Pokud v bytě bydlíme, jedná se o pasivum. Byt sám o sobě nic nevydělává, neumožňuje přidanou hodnotu, kromě střechy nad hlavou, která ovšem něco stojí, takže jsme se dostali stejně k pasivu. Pokud byt pronajímáme, příjem může tvořit příjemný vedlejší příliv peněz. Těmi lze pokrýt hypotéku, či zkrácený úvazek v práci. Máte tedy více času za, možná, více peněz.

Stejně jako auto i byt se dá využít jednak jako aktivum, tak i jako pasivum. Dejme tomu, máte v bytě jeden, nebo lépe dva pokoje. Lze je pronajmout a z peněz si usnadnit splátky hypotéky, čímž Vám zůstane více peněz z výplaty. Omezením je samozřejmě sdílení bytu s někým jiným (ovšem výběr je čistě na Vás, nemusíte vzít hned prvního zájemce) a život v jedné místnosti. Každopádně takovýto styl asi nebudete chtít praktikovat po zbytek života, takže například za 3 roky, bude byt sloužit pouze Vám a hypotéka vcelku bez námahy a ztráty volného času poklesne.

Přesně takovouto zkušenost mají manželé z mého okolí. Byli po vysoké, asi rok na to koupili 3+1, kde dva pokoje pronajímali. Po třech letech už podnájemníky nehledali a spíše byt začali zvelebovat a rekonstruovat. Nyní jej využívají pouze a jen pro sebe s vcelku pohodlným poklesem úvěru. Je tedy pravdou, že měli vcelku štěstí na spolubydlící, ovšem, jak už jsem psal výše, proces výběru je také podstatný.

Přestože jsem poukazoval na aktivum i v jiné formě, tak samozřejmě mohou být i ty finanční. Mezi ně patří například akcie, dluhopisy či podílové listy akorát namísto fyzických peněz je máme v držení v papírové formě. Dále může aktivum představovat třeba předměty, jejichž cena v budoucnu může stoupnout (nejčastěji obrazy, umělecké předměty). I kupříkladu duševní vlastnictví je aktivem (knihy, hudba, patenty). A pokud už jste ve fázi, že máte firmu generující příjem a není třeba Vaše osobní přítomnost, pak i to je Vaše aktivum.