Finanční gramotnost

Na co využít přebytek osobního rozpočtu

Každý výdělečně činný člověk by měl mít ze zásady přebytkový rozpočet. Tedy takový, že po zaplacení všech závazků zbydou další prostředky. V případě, že tomu tak není, zřejmě si žijete "nad poměry", to znamená, že výdaje jsou vyšší, než si můžete dovolit. V tomto článku si ukážeme obecná a konkrétní možná řešení, jak využít přebytek osobního rozpočtu, pomineme-li spoření do obálek.

Jistě je vhodné vzít v potaz následující tři faktory:
Výnos – nejčastějším ukazatelem bývá úroková sazba
Riziko – čím vyšší nejistota výnosu, tím větší riziko, obecně také platí čím vyšší riziko, tím vyšší výnos
Likvidita – schopnost přeměny na peníze, nejvyšší likviditu mají hotové peníze, nejmenší nemovitosti, jelikož nějakou dobu trvá najít kupce a legislativní procesy také nejsou ihned

Podstatný faktor pro výběr investice je i její délka, tedy doba, po kterou jsme ochotni se investovaných peněz vzdát. Pokud se už pustíme do oblasti investic, pak jistě není od věci riziko rozložit do více možností pro případ, kdy by třeba jedna investice nevyšla. Jednoduše nesázet vše na jednu kartu.

Investování s nižším rizikem (možno i jako spoření):
Bankovní vklady
Výnos – minimální, jelikož úrok je mnohem nižší než inflace, tedy míra znehodnocení peněz
Riziko – žádné, jelikož 100% vkladů je pojištěno
Likvidita – vysoká, protože můžeme peníze okamžitě vybrat, většinou, z bankomatu

Stavební spoření
Výnos – výhodnější než bankovní vklady kvůli státní podpoře tzn., účastník spoření dostává od státu příspěvky
Riziko – stejné jako u bankovních vkladů
Likvidita – záleží na úhlu pohledu, peníze lze vesměs kdykoliv převést na bankovní účet, ale tím se připravíme o státní podporu, vydržíme-li do ukončení platnosti smlouvy, veškeré prostředky máme k dispozici včetně podpory, ovšem tím pádem je nízká likvidita, protože spoření trvá zpravidla 6 let

Penzijní připojištění
Výnos – vyšší díky státním příspěvkům, možnost příspěvku zaměstnavatele a daňové úlevy
Riziko – minimální, protože vždy dostaneme alespoň to, co jsme vložili
Likvidita – velmi nízká, vyplácení probíhá minimálně po 15 letech, při dřívějším výběru opět přijdeme o příspěvky státu

Soukromé životní pojištění
Výnos – záleží na typu investice, do které pojišťovna investuje
Riziko – míra rizika je spojena s typem investice a zvolené pojišťovně
Likvidita – nízká, omezená doba, po kterou s prostředky nesmíme disponovat

Investování s vyšším rizikem (investování v pravém smyslu):
Podílové fondy
Výnos – úzce spjatý s rizikem v závislosti na typu fondu, pokud si vybereme fond s vyšším rizikem, pak je vhodné volit delší období
Likvidita – vcelku vysoká, protože odkup podílových listů trvá několik málo dnů

Dluhopisy
Výnos – nižší na druhou stranu je vyšší jak u bankovních vkladů
Riziko – relativně nízké, jediným rizikem je snad bankrot výdejce dluhopisu, tzv. emitenta
Likvidita – vysoká, lze prodat téměř kdykoliv ovšem musí být zájem o její koupi

Akcie
Výnos – obecně vysoké v závislosti na pohybu kurzu či velikosti dividendy
Riziko – velmi vysoké v důsledku kolísavosti kurzů Likvidita – lze prodat kdykoliv, ovšem musí být poptávka po akcii

Majetek (nemovitosti, pozemek, starožitnosti, umělecké předměty apod.)
Výnos – může být velmi vysoký při "správné" koupi
Riziko – vysoké, proto je potřeba odborných znalostí abychom mohli posoudit potenciál majetku v budoucnu
Likvidita – nízká, musí být nejprve poptávka, která mimochodem sama o sobě může navýšit výnos

Podnikání
Výnos – závisí na typu a potenciálu podniku, investovat lze buď do cizího anebo vlastního podnikání
Riziko – rizikem je ručení majetkem dle typu společnosti či lze přijít o celý vklad do podnikání
Likvidita – velmi nízká, jelikož prostředky jsou vázány na předmět podnikání