Finanční gramotnost

Ceny finančních produktů na finančním trhu

Cenou zde není míněno, kolik stojí, ale jakým způsobem probíhá zhodnocení či odměna pro poskytovatele služby.

Úroky
Asi nejznámější pojem co se týče finančního sektoru. Úroky mohou být dvojího typu. Ty které dostanete jako odměnu za to, že máte v bance uložené peníze, především se jedná o běžný a spořící účet a úroky, jež platíte vy jako odměnu a zároveň kompenzaci za riziko, které podstupuje věřitel (hypotéka, spotřebitelský úvěr). Pojem úroková sazba či úroková míra, pak představuje procentuální vyjádření výše úroku z uložené částky. Pozor na časové určení úroků. Pokud uvidíte zkratku p.a. jedná se o roční zhodnocení, pak je potřeba číslo podělit 360, případně 365 a dostaneme úrok za jeden den (p.a. – za rok, p.s. – za pololetí, p.q. – za čtvrtletí, p.m. – za měsíc, p.d. – za den).

Příklad:
Úroková sazba činí 2% p.a. tedy za rok, pak podělíme 360 pro denní úrok, 2/360=0,0056% p.d. Každý den k určitému času se aktuální částka na účtu úročí tímto úrokem. Na konci měsíce, pak banka přičte součet těchto úroků. Pokud ovšem během měsíce učiníte výběr, pak klesá pro daný den i částka k zúročení a tím pádem i výše úroku pro daný den. Pozor i na daně. Úrok je zdaněn 15% ovšem vše potřebné udělá banka. Vidíte tedy hrubé úroky a současně zdaněnou částku. Čistý úrok tedy lze jednoduše určit –> 2% - 0,15*2 = 1,7%.

Úročení se pak dělí na jednoduché a složené úročení. U složeného úročení se pak berou v potaz i předchozí úroky.

Jednoduché úročení:
Úrok = (počáteční jistina/100) * úroková sazba * (počet dní/360)

Příklad:
Mějme na účtu částku 20 000 Kč, úrokovou sazbu 2% a peníze máme již třetí rok uložené, tedy při počtu 30 dní v měsíci se pak jedná o 3 * 12 * 30= 1080 dní.

Úrok = (20 000/100) * 2 * (1080/360) = 200 * 2 * 3 = 1200 Kč
Na konci třetího roku obdržíme úrok 1200 Kč, ale ještě nás nemine 15% zdanění.
1200 - 0,15 * 1200 = 1200 – 180 = 1020 Kč přistane na účet

Složené úročení:
Konečná jistina = počáteční jistina * úročitel
Úročitel = (1 + úroková sazba/100) ^ počet let

Úročitel = (1 + 2/100) ^ 3 = (1 + 0,02) ^ 3 = 1,02 ^ 3 = 1,061208
Konečná jistina = 20 000 * 1,061208 = 21 224,16 Kč
Základem pro další měsíc bude částka 21 224,16 ovšem ještě daně: 1224,16 – 0,15 * 1224,16 = 1224,16 – 183,624 = 1040,54 Kč.

Složené úročení je samozřejmě výhodnější, jelikož bere v potaz i předchozí vyplacené úroky, čímž se navyšuje základna pro výpočet. Banky ve valné většině využívají složeného úročení.

Úročení úvěrů Při splácení úvěru nejčastěji platíme stejnou částku po celou dobu anebo konkrétní období (anuitní splátka). Tato anuitní platba se skládá z takzvaného úmoru a úroku. Úmor představuje částku, o kterou se úvěr opravdu sníží a umořujete svůj dluh a úrok představuje odměnu bance za riziko, které podstupuje Vaším případným nesplácením půjčky. Nejprve úrok převyšuje úmor a s každou splátku se snižuje. V posledních letech splácení jsou pak úroky vcelku minimální. Obecně se tak traduje, že vesměs prvních cca 5 let se splácí úroky bance a teprve od šestého roku začínáme splácet vlastní půjčku.

Výsledné ceny úvěrů pak určuje opomíjený pojem RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) představující veškeré náklady spojené s úvěrem včetně zřízení, vedení apod. Může se tedy přihodit, že hypotéka s vyšší sazbou bude ve výsledku výhodnější, jelikož náklady na ni jsou menší.

Bankovní poplatky
Nejčastěji za odchozí platby, možno i za vedení účtu a mnoho dalších. Čtenář jistě již nějaké zkušenosti má.

Předchozí článek
Od osobních financí na finanční trh

Seznam článků
Finanční gramotnost

Další článek