BLOG

Co znamená pojem finanční gramotnost?
Finanční gramotnost představuje dovednosti a znalosti ve spojitosti s penězi, např. kde a kolik si půjčit, kam ...


Význam peněz a co to vlastně peníze jsou?
Na počátku řízení a zacházení s penězi je důležité uvědomit co jsou to vlastně peníze, jakou mají ...


Osobní rozpočet je základem finančního úspěchu 1
Má-li fungovat celek, musí fungovat jednotlivé díly. Chceme-li tedy obstát ve světě peněz a financí (vlastně i ...


Osobní rozpočet je základem finančního úspěchu 2
Níže jsou kroky, které by mohly pomoci v pořádku osobních financí: Příjmy a výdaje Nejzásadnější krok. Udělejte kolonku s ...


Osobní aktiva a pasiva v domácím rozpočtu
Bavíme-li se o finanční gramotnosti, pak se nemůžeme omezit pouze na peníze jako takové, ale i na ...


Na co využít přebytek osobního rozpočtu
Každý výdělečně činný člověk by měl mít ze zásady přebytkový rozpočet. Tedy takový, že po zaplacení všech ...


Jak vyřešit deficit osobního rozpočtu
V případě, že se nám podaří dostat do mínusu, tedy vytvořit deficit rozpočtu, může se jednat buď ...


Financování jednorázových výdajů z rozpočtu
Jednorázové výdaje jsou takové, které stačí zaplatit jednou a pravidelně se neopakují. Lze je rozdělit na: Očekávané výdaje: Zahrnují ...


Předlužení neboli příliš dluhů škodí
Jedná se o stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky ani po odečtení běžných životních nákladů. ...


Hotovostní a bezhotovostní možnosti placení
Při nejrůznějších platbách se setkáme se dvěma základními typy placení. Nejstarším typem jsou hotovostní platby, tedy fyzické ...


Bezhotovostní možnosti placení (pokračování)
Postup zpracování bezhotovostního převodu peněz: 1) Plátce učiní příkaz k platbě (jednorázový, hromadný apod.) 2) Banka plátce strhne klientovi ...


Od osobních financí na finanční trh
Když už zvládáme osobní finance a nejlépe ještě tvoříme přebytky, pak se podíváme na to, jak vlastně ...


Ceny finančních produktů na finančním trhu
Cenou zde není míněno, kolik stojí, ale jakým způsobem probíhá zhodnocení či odměna pro poskytovatele služby. Úroky Asi nejznámější ...